👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه شناسایی رابطه بین مدیریت برنامه ها و اثربخشی برنامه های صدا و سیما

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه شناسایی رابطه بین مدیریت برنامه ها و اثربخشی برنامه های صدا و سیما

هدف از این پرسشنامه بررسی اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مطالعه موردی خراسان رضوی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

11

حجم

107/972 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. که سوالات مذکور عمدتاً در قالب طیف لیکرت طراحی گردیده، و قبل از تدوین پرسشنامه از بررسی های اکتشافی نیز استفاده شده است. با استفاده از این بررسی های اکتشافی و نیز مطالعات نظری، پرسشنامه اولیه طرح گردید و در مرحله پیش آزمون بین 20  تن از اساتید آزمون گردید.

محقق در این مرحله دو هدف را دنبال نمود، یکی اینکه با دقت در عکس العمل پاسخگویان سوالات گنگ یا دو پهلو و نیز سوالات حساسیت برانگیز را شناسایی نماید و نحوه اجرای نهایی پرسشنامه را ارزیابی کند؛ دوم اینکه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، گویه هایی که دارای همبستگی ضعیفی با مجموعه گویه های یک متغیر هستند را شناسایی و حذف نماید.

چکیده پرسشنامه اثر بخشی مدیریت برنامه های صدا و سیما:

مولفه : دارد

منبع : دارد

روایی  و پایایی : دارد

نمره گذاری و مختصات : دارد

نوع فایل : word (قابل ویرایش )

تعداد سوالات : 42 سوال

ابعاد و مولفه ها:

میزان اثربخشی برنامه های صدا و سیما    6   گویه

مدیریت برنامه ها    6    گویه

گروه بندی و سازماندهی نیروهای تخصصی    6    گویه

مهارتها و فنون ارتباطی کارکنان    6    گویه

تکنولوژی به کار رفته برای ساخت برنامه ها    6    گویه

گرایش موضوعی برنامه ها    6    گویه

تنوع برنامه ها    6    گویه

زمان ارائه برنامه ها    6    گویه

👇محصولات تصادفی👇

آزمون کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990) پروپوزال بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر كاهش طلاق زوجین متقاضی طلاق روش های ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد منابع انسانی استفاده از C. Vulgaris برای حذف دی اکسیدکربن در یک فتوبیوراکتور مقاله رشته هنر با عنوان سیر تحولات عکاسی در ایران